dilluns, 5 de febrer de 2007

MANIPULACIÓ I EXPERIMENTACIÓ




Exploro les sensacions que produeix el contacte amb diferents materials