dilluns, 5 de febrer de 2007

MANIPULACIÓ I EXPERIMENTACIÓ
Exploro les sensacions que produeix el contacte amb diferents materials