dimarts, 6 de febrer de 2007


Una mica de recolzament per aixecar-me i en poc temps....


"voilà", ja camino!!! he après tot sol, quan les meves cames estaven preparades.