dijous, 4 de febrer de 2010

ELS INFANTS SÓN CAPAÇOS, NO MÉS CAL CONFIAR EN ELLS