dimecres, 16 de gener de 2013

EL PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEI I NOSALTRES JA TENIM REPRESENTANT EN EL CONSELL ESCOLAR...DIVENDRES US TOCA A VOSALTRES!!

Guillem: representant del P.A.S.

Fina: representant de les educadores