divendres, 18 de gener de 2013

QUI FORMA EL CONSELL ESCOLAR DE LA LLAR D'INFANTS VALLALTA?

REPRESENTANT EDUCADORES: LA FINA

REPRESENTANT DEL PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEI: EN GUILLEM

REPRESENTANT DE LES FAMÍLIES: L'ANNA
PRESIDENTA: L'ALICIA

REPRESENTANT DE L'AJUNTAMENT: LA CORAL (regidora d'educació)