dimarts, 4 de novembre de 2014

ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR: participació, responsabilitat i compromís

LA VOSTRA VEU COMPTA!!!


L’òrgan de participació de la comunitat educativa en el govern de les llars d’infants públiques és el CONSELL ESCOLAR.

El consell escolar  de la llar d’infants té la següent composició:
Ø  La directora de la llar d’infants, que el presideix
Ø  Un representant de l’ajuntament
Ø  Un representant del personal educador elegit  pel mateix personal educador
Ø  Un representant dels pares i de les mares del infants elegit pels mateixos pares i mares
Ø  Un representant del personal d’administració i serveis.

Quan els pares i mares participeu en la gestió educativa de les escoles, millora la comunicació i la unificació de criteris entre família i centre, per la qual cosa us demanem la vostra candidatura com a representants de pares. 

DATES A TENIR EN COMPTE:
- 7 de novembre (16'30h): sorteig dels vocals de la mesa electoral (trucaré a les persones afortunades)
- 14 de novembre: últim dia per presentar candidatura
- 28 de novembre: eleccions de 15 a 18h a la sala de psicomotricitat