dilluns, 1 de desembre de 2014

QUI FORMA EL CONSELL ESCOLAR?

Representant educadores: Noe

Representant personal d'administració i servei: Guillem


Representant de l'Ajuntament: CoralRepresentant de les famílies: Bertu
Presidenta: Alícia