dimarts, 7 de febrer de 2017

COMISSIONS FAMÍLIES: BRICOLATGE

Gràcies Juan i gràcies Oriol per ajudar-nos a polir i envernissar les tarimes. Han quedat molt bé i ja han començat a fer la seva funció! 
AGRAIMENT