divendres, 10 de febrer de 2017

DESCOBRINT...

La panera dels tresors, els elements disposats per l'aula, ofereixen als més petits de la colla la oportunitat de descubrir els diferents materials: de què estan fets, de què tenen gust, quina olor fan.. i fan fer als infants tot un treball de recerca, d'investigació, de descoberta, d'observació, de concentració...
EUREKA