I LES FAMÍLIES?Volem mostrar gratitud a les famílies per haver volgut compartir amb nosaltres la tasca educativa. Desitgem que tots els familiars se sentin reconeguts i participin cada vegada més en el funcionament de la llar d’infants.
Considerem que la família ocupa el primer lloc en l’educació dels seus fills/es. Per tant, la relació i la comunicació amb les famílies és rellevant en el nostre projecte educatiu. És necessària una relació d’estreta col·laboració basada en el diàleg, la confiança i el respecte mutu.

La família i la llar d’infants som dos sistemes diferents però amb un objectiu comú: el desenvolupament global i positiu dels infants.
Quan l’infant entra a la llar  és la primera vegada que es produeix una separació amb la família i entra en contacte amb un entorn social amb nous referents i noves experiències. Cal que família i llar d’infants tractem amb coherència la tasca educativa per afavorir el desenvolupament global i harmònic dels infants.
Som una llar oberta a les famílies, necessitem transmetre i compartir tot el que fem a la llar, per la qual cosa establim diferents canals d'informació, de col·laboració i participació. Cap comentari: