QUI SOM?


Òrgans unipersonals: 

Regidor d'educació: Miquel Ambròs

Directora provisional: Elisabeth Trujillo


Òrgans col·legiats:

  • Equip d'educadores   
        
                                                Noe Padró                           Mireia Pallares                                              
                    
                                                      

                                

                                                Sandra Ariza                        Elisabeth Trujillo

                                               


                                                                           Itziar Itoiz                                                 
                 
      

 Consell escolar

Representant Ajuntament: Miquel Ambròs 

Representant Educadores: Sandra Ariza

Representant famílies: Jordi Vallverdú

Representant  Personal d'Administració i Serveis: 

Presidenta: Elisabeth Trujillo


  • A.F.I. (AMPA)


Presidenta: Anna Pérez

Tresorera: Judith Ramentol

Secretaris: Neus Andrés

 

Som una llar d'infants centrada en els infants, amb esperit de recerca, basem la nostra tasca educativa en els següents punts:

Llar d'Infants catalana
Tot i que es respecta la llengua materna - paterna de cadascun dels infants, creiem que és convenient iniciar-los, a tots de la mateixa manera, a la nostra llengua per aconseguir la màxima integració a l'entorn social on hi viuen. Transmetem mitjançant festes populars, tradicions, dites, cançons,... els costums i l'estima de la terra catalana. El català és la llengua base d'aprenentatge i de comunicació en el nostre centre.

Llar d'infants no confessional.
La Llar d'Infants és respectuosa amb totes les religions, tant les de les mestres com les dels infants i les seves famílies.

Llar d'infants pluralista
És un centre pluralista, que educa en la diversitat, perquè accepta i respecta famílies de qualsevol procedència, religió, ideologia o nivell econòmic.

Llar d'infants democràtica
Transmetem als infants una sèrie de valors bàsics:
· respecte cap els altres i a un mateix
· la cooperació i la comunicació
· el sentit de la llibertat
· estimar el que es fa
· aprendre a escoltar els altres i a expressar les pròpies necessitats
· tolerància vers els altres

 

Llar d'Infants coeducadora
D'acord amb el principi d'igualtat de drets i no discriminació que inspiren l'activitat educativa d'aquesta Llar d'Infants, l'ensenyament que es proporciona als infants és igual i es desenvolupa en un marc de coeducació sense reproduir les limitacions que els esquemes socials estableixen.

 

Llar d'Infants que afavoreix l'educació integral del nen i la nena
Potenciem que l'Infant des de ben petit experimenti cadascuna de les àrees d'aprenentatge, per tal que creixi harmònicament i en sintonia amb el seu moment evolutiu.

 

Llar d'Infants oberta a l'entorn.
Volem estar en contacte amb el nostre entorn més immediat: 
  • fent sortides al poble i als seus voltants
  • participant de festes, actes culturals i projectes amb l'escola de primària Dones d'Aigua.

 

         Llar d'infants inclusiva

        L’equip educatiu  contempla  la individualització de l'ensenyament,  adaptant la pràctica educativa         a les característiques personals, les necessitats, els interessos, l'estil cognitiu, el ritme i el procés de         maduració dels nens i les nenes. Les mesures d'atenció a la diversitat que adoptem  van                        encaminades a assolir que tots els infants arribin als objectius de cicle i seran sempre inclusives i            integradores.