dijous, 18 de maig de 2023

CONCEPTES DE LÒGICA MATEMÀTICA

A l'estança de I2, en petit grup podem treballar conceptes de lògica matemàtica. Fent  servir material de joc Montessori, els infants van adquirint  nous conceptes quantitatius i  qualitatius d'objectes i a relacionar-los per forma, mida, color,... potenciant aspectes més abstractes del pensament.